08:28, dinsdag 25 april 2017 - Laatste update: 08:26

File A50

Op de A50 is er op dit moment 1 file melding of omleiding


A50: Oss Arnhem

Oss richting Arnhem tussen knp. Valburg en knp. Grijsoord 7 km, Stilstaand verkeer

Overige informatie A50

- Wikipedia A50
- Ongelukken op de A50
- Ongevallen op de A50
- Wegwerkzaamheden op de A50
- Afsluitingen op de A50
- Omleidingen op de A50
- Twitter berichten over flitsers op de A50
- Flitsers en flitspalen op de A50

Files op andere wegen

File N9
File A79
File A4
File N50
File N14
File A15
File A13
File A2
File A35
File N18
vielig verkeer verkeer rotterdam verkeersboetes A15 Thomassentunnel (Calandtunnel) A58 Vlaketunnel gsm verkeer verkeer d donna verkeer q verkeer verkeer oostenrijk